title
title
title
title
title
title
title
title

Tuyển dụng

Nếu bạn quan tâm đến các cơ hội nghề nghiệp tại Tổng kho, hãy nhấp vào một trong các vị trí theo danh sách dưới đây.

No. Tên công việc Ngày áp dụng - Ngày hết hạn Vị trí tuyển dụng Tải file Ứng tuyển
01 Cộng tác viên kinh doanh và đại lí Không giới hạn

HCM và các tỉnh miền Nam

Tại đây
02 Tư vấn viên online 24/01/2018 - 24/05/2018

Hồ Chí Minh

Tại đây
03 Nhân viên kinh doanh Không giới hạn

Hồ Chí Minh

Tại đây