Hình thức thanh toán

Tỉnh ngoài TPHCM: CK 100% trước khi giao hàng
Tại TPHCM: CK/tiền mặt tối thiểu 50% khi đặt hàng.