Phào ốp tường vân đá KA 85Y

Phào ốp tường vân đá KA 85Y

Mã sản phẩm: KA 85Y


QUY CÁCH: Rộng 80mm - Dài 3000mm - Dày 40mm.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Mã sản phẩm KA 85Y có các màu vân đá như sau:

Mã hàng

Tên hàng

ĐVT

KA-85Y.1001-1

Thắt lưng ngang vân đá KA-85Y.1001-1

Cây

KA-85Y.1050-3

Thắt lưng ngang vân đá KA-85Y.1050-3

Cây

KA-85Y.1051-5

Thắt lưng ngang vân đá KA-85Y.1051-5

Cây

KA-85Y.1051-8

Thắt lưng ngang vân đá KA-85Y.1051-8

Cây

KA-85Y.1060-1

Thắt lưng ngang vân đá KA-85Y.1060-1

Cây

KA-85Y.1070-2

Thắt lưng ngang vân đá KA-85Y.1070-2

Cây

Bình luận