Phào ốp tường vân đá KA-115x27

Phào ốp tường vân đá KA-115x27

Mã sản phẩm: KA115x27


QUY CÁCH: Rộng 115mm - Dài 3000mm - Dày 27mm.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Mã hàng

Tên hàng

ĐVT

KA-115x27.1001-1

Nẹp trần KA-115x27.1001-1

Cây

KA-115x27.1051-5

Nẹp trần KA-115x27.1051-5

Cây

KA-115x27.1051-8

Nẹp trần KA-115x27.1051-8

Cây

KA-115x27.1057-2

Nẹp trần KA-115x27.1057-2

Cây

KA-115x27.1060-1

Nẹp trần KA-115x27.1060-1

Cây

Bình luận