Phào ốp tường vân đá KA-120T

Phào ốp tường vân đá KA-120T

Mã sản phẩm: KA120T


QUY CÁCH: Rộng 120mm - Dài 3000mm - Dày 12mm.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Mã hàng

Tên hàng

ĐVT

KA-120T.1051-5

Nẹp chân tường vân đá KA-120T.1051-5

Cây

KA-120T.1051-8

Nẹp chân tường vân đá KA-120T.1051-8

Cây

KA-120T.1060-1

Nẹp chân tường vân đá KA-120T.1060-1

Cây

KA-120T.1070-2

Nẹp chân tường vân đá KA-120T.1070-2

Cây

KA-120T.1078

Nẹp chân tường vân đá KA-120T.1078

Cây

Bình luận