Phào ốp tường vân đá KA-12A

Phào ốp tường vân đá KA-12A

Mã sản phẩm: KA-12A


QUY CÁCH: Rộng 120mm - Dài 3000mm - Dày 30mm.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Mã hàng

Tên hàng

ĐVT

KA-12A.1001-1

Nẹp Viền Vân Đá KA-12A.1001-1

Cây

KA-12A.1051-5

Nẹp Viền Vân Đá KA-12A.1051-5

Cây

KA-12A.1051-8

Nẹp Viền Vân Đá KA-12A.1051-8

Cây

KA-12A.1060-1

Nẹp Viền Vân Đá KA-12A.1060-1

Cây

KA-12A.1070-2

Nẹp Viền Vân Đá KA-12A.1070-2

Cây

KA-12A.1086

Nẹp Viền Vân Đá KA-12A.1086-1

Cây

Bình luận