Phào ốp tường vân đá KA-150B

Phào ốp tường vân đá KA-150B

Mã sản phẩm: KA150B


QUY CÁCH: Rộng 150mm - Dài 3000mm - Dày 19mm.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Mã hàng

Tên hàng

ĐVT

KA-150B.1001-1

Phào KA-150B.1001-1

Cây

KA-150B.1051-5

Phào KA-150B.1051-5

Cây

KA-150B.1051-8

Phào chân cột KA-150B.1051-8

Cây

KA-150B.1060-1

Phào chân cột KA-150B.1060-1

Cây

KA-150B.1070-2

Phào chân tường KA-150B.1070-2

Cây

KA-150B.1078

Phào chân tường KA-150B.1078

Cây

Bình luận