Phào ốp tường vân đá KA-30x30

Phào ốp tường vân đá KA-30x30

Mã sản phẩm: KA30x30


QUY CÁCH: Rộng 30mm - Dài 3000mm - Dày 30mm.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Mã hàng

Tên hàng

ĐVT

KA30x30.1001-1

Nẹp góc KA30x30.1001-1

Cây

KA30x30.1051-5

Nẹp góc KA30x30.1051-5

Cây

KA30x30.1051-8

Nẹp góc KA30x30.1051-8

Cây

KA30x30.1060-1

Nẹp góc KA30x30.1060-1

Cây

KA30x30.1070-2

Nẹp góc KA30x30.1070-2

Cây

KA30x30.1076

Nẹp góc KA30x30.1076

Cây

KA30x30.1078

Nẹp góc KA30x30.1078

Cây

KA30x30.1086-1

Nẹp góc KA30x30.1086-1

Cây

Bình luận