Phào ốp tường vân đá KA-30Y

Phào ốp tường vân đá KA-30Y

Mã sản phẩm: KA-30Y


QUY CÁCH: Rộng 30mm - Dài 3000mm - Dày 20mm.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Mã hàng

Tên hàng

ĐVT

KA-30Y.1001-1

Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1001-1

Cây

KA-30Y.1051-5

Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1051-5

Cây

KA-30Y.1051-8

Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1051-8

Cây

KA-30Y.1060-1

Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1060-1

Cây

KA-30Y.1070-2

Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1070-2

Cây

KA-30Y.1076

Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1076

Cây

KA-30Y.1086-1

Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1086-1

Cây

KA-30Y.130

Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.130

Cây

Bình luận