Phào ốp tường vân đá KA-32S

Phào ốp tường vân đá KA-32S

Mã sản phẩm: KA32S


QUY CÁCH: Rộng 30mm - Dài 3000mm - Dày 15mm.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Mã hàng

Tên hàng

ĐVT

KA-32S.1001-1

Nẹp góc  KA-32S.1001-1

Cây

KA-32S.1050-3

Nẹp góc  KA-32S.1050-3

Cây

KA-32S.1051-5

Nẹp góc  KA-32S.1051-5

Cây

KA-32S.1051-8

Nẹp góc  KA-32S.1051-8

Cây

KA-32S.1060-1

Nẹp góc  KA-32S.1060-1

Cây

KA-32S.1070-2

Nẹp góc  KA-32S.1070-2

Cây

KA-32S.1086-1

Nẹp góc  KA-32S.1086-1

Cây

Bình luận