Phào ốp tường vân đá KA-35S

Phào ốp tường vân đá KA-35S

Mã sản phẩm: KA35S


QUY CÁCH: Rộng 35.7mm - Dài 3000mm - Dày 20.5mm.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Mã hàng

Tên hàng

ĐVT

KA-35S.1001-1

Nẹp góc  KA-35S.1001-1

Cây

KA-35S.1051-5

Nẹp góc  KA-35S.1051-5

Cây

KA-35S.1051-8

Nẹp góc  KA-35S.1051-8

Cây

KA-35S.1060-1

Nẹp góc  KA-35S.1060-1

Cây

KA-35S.1070-2

Nẹp góc  KA-35S.1070-2

Cây

KA-35S.1076

Nẹp góc  KA-35S.1076

Cây

Bình luận