Phào ốp tường vân đá KA-50A

Phào ốp tường vân đá KA-50A

Mã sản phẩm: KA-50A


QUY CÁCH: Rộng 50mm - Dài 3000mm - Dày 30mm.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Mã hàng

Tên hàng

ĐVT

KA-50A.1001-1

Thắt lưng ngang vân đá KA-50A.1001-1

Cây

KA-50A.1051-5

Thắt lưng ngang vân đá KA-50A.1051-5

Cây

KA-50A.1051-8

Thắt lưng ngang vân đá KA-50A.1051-8

Cây

KA-50A.1057-2

Thắt lưng ngang vân đá KA-50A.1057-2

Cây

KA-50A.1060-1

Thắt lưng ngang vân đá KA-50A.1060-1

Cây

KA-50A.1070-2

Thắt lưng ngang vân đá KA-50A.1070-2

Cây

KA-50A.1076

Thắt lưng ngang vân đá KA-50A.1076

Cây

Bình luận