Phào ốp tường vân đá KA-50S

Phào ốp tường vân đá KA-50S

Mã sản phẩm: KA50S


QUY CÁCH: Rộng 51mm - Dài 3000mm - Dày 32mm.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Mã hàng

Tên hàng

ĐVT

KA-50S.1001-1

Nẹp Góc KA-50S.1001-1

Cây

KA-50S.1051-5

Nẹp Góc KA-50S.1051-5

Cây

KA-50S.1051-8

Nẹp Góc KA-50S.1051-8

Cây

KA-50S.1060-1

Nẹp Góc KA-50S.1060-1

Cây

KA-50S.1070-2

Nẹp Góc KA-50S.1070-2

Cây

KA-50S.1078

Nẹp Góc KA-50S.1078

Cây

Bình luận