Phào ốp tường vân đá KA-50Y

Phào ốp tường vân đá KA-50Y

Mã sản phẩm: KA-50Y


QUY CÁCH: Rộng 50mm - Dài 3000mm - Dày 30mm.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Mã hàng

Tên hàng

ĐVT

KA-50Y.1001-1

Thắt lưng ngang vân đá KA-50Y.1001-1

Cây

KA-50Y.1050-3

Thắt lưng ngang vân đá KA-50Y.1050-3

Cây

KA-50Y.1051-5

Thắt lưng ngang vân đá KA-50Y.1051-5

Cây

KA-50Y.1057-2

Thắt lưng ngang vân đá KA-50Y.1057-2

Cây

KA-50Y.1060-1

Thắt lưng ngang vân đá KA-50Y.1060-1

Cây

KA-50Y.1070-2

Thắt lưng ngang vân đá KA-50Y.1070-2

Cây

KA-50Y.1076

Thắt lưng ngang vân đá KA-50Y.1076

Cây

KA-50Y.1078

Thắt lưng ngang vân đá KA-50Y.1078

Cây

Bình luận