Phào ốp tường vân đá KA-6M

Phào ốp tường vân đá KA-6M

Mã sản phẩm: KA-6M


QUY CÁCH: Rộng 60mm - Dài 3000mm - Dày 20mm.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Mã hàng

Tên hàng

ĐVT

KA-6M.1001-1

Nẹp viền KA-6M.1001-1

Cây

KA-6M.1051-5

Nẹp viền KA-6M.1051-5

Cây

KA-6M.1051-8

Nẹp viền KA-6M.1051-8

Cây

KA-6M.1060-1

Nẹp viền KA-6M.1060-1

Cây

KA-6M.1070-2

Nẹp viền KA-6M.1070-2

Cây

KA-6M.1076

Nẹp viền KA-6M.1076

Cây

KA-6M.1086-1

Nẹp viền KA-6M.1086-1

Cây

Bình luận