Phào ốp tường vân đá KA-75N

Phào ốp tường vân đá KA-75N

Mã sản phẩm: KA75N


QUY CÁCH: Rộng 75mm - Dài 3000mm - Dày 30mm.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Mã hàng

Tên hàng

ĐVT

KA-75N.1001-1

Nẹp góc trong KA-75N.1001-1

Cây

KA-75N.1051-5

Nẹp góc trong KA-75N.1051-5

Cây

KA-75N.1051-8

Nẹp góc trong KA-75N.1051-8

Cây

KA-75N.1060-1

Nẹp góc trong KA-75N.1060-1

Cây

KA-75N.1070-2

Nẹp góc trong KA-75N.1070-2

Cây

KA-75N.1510

Nẹp góc trong KA-75N.1510

Cây

KA-75N.1086-1

Nẹp góc trong KA-75N.1086-1

Cây

Bình luận