Phào ốp tường vân đá KA-75W

Phào ốp tường vân đá KA-75W

Mã sản phẩm: KA75W


QUY CÁCH: Rộng 75mm - Dài 3000mm - Dày 43mm.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Mã hàng

Tên hàng

ĐVT

KA-75W.1001-1

Nẹp góc ngoài KA-75W.1001-1

Cây

KA-75W.1051-5

Nẹp góc ngoài KA-75W.1051-5

Cây

KA-75W.1051-8

Nẹp góc ngoài KA-75W.1051-8

Cây

KA-75W.1057-2

Nẹp góc ngoài KA-75W.1057-2

Cây

KA-75W.1060-1

Nẹp góc ngoài KA-75W.1060-1

Cây

KA-75W.1070-2

Nẹp góc ngoài KA-75W.1070-2

Cây

Bình luận