Phào ốp tường vân đá KA-85A

Phào ốp tường vân đá KA-85A

Mã sản phẩm: KA-85A


QUY CÁCH: Rộng 85mm - Dài 3000mm - Dày 40mm.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Mã hàng

Tên hàng

ĐVT

KA-85A.1001-1

Thắt lưng ngang vân đá KA-85A.1001-1

Cây

KA-85A.1051-5

Thắt lưng ngang vân đá KA-85A.1051-5

Cây

KA-85A.1051-8

Thắt lưng ngang vân đá KA-85A.1051-8

Cây

KA-85A.1060-1

Thắt lưng ngang vân đá KA-85A.1060-1

Cây

KA-85A.1070-2

Thắt lưng ngang vân đá KA-85A.1070-2

Cây

KA-85A.1076

Thắt lưng ngang vân đá KA-85A.1076

Cây

KA-85A.1086-1

Thắt lưng ngang vân đá KA-85A.1086-1

Cây

Bình luận